Skader – Forsikring

Skadeforebygging lønner seg!

Å få en forsikringsskade er sjelden en positiv opplevelse. Det videre arbeidet etter at en skade har inntruffet, kan være ressurskrevende for styret og ikke minst for berørte beboere. Det medfører møter og oppfølging overfor takstmenn og håndverkere, kanskje midlertidig utflytting av boligen, egenandeler, osv. At forsikringsselskapet erstatter utbedringskostnadene er ofte en ”fattig trøst”.

 

Unngå vannskader

Det forekommer en del vannskader i vårt borettslag. Veldig kjedelig og mye arbeid for den som rammes. Men også kostbart for borettslaget i form av forsikringsoppgjør som øker forsikringspremien for oss alle.

 

Varmtvannsbeholder

Varmtvannsbeholder i kjøkkenskap bør sjekkes for lekkasje ca. en gang i måneden.

Er varmtvannsbeholderen mer enn 20 år gammel, må den byttes.

Ny varmtvannsbeholder vil gi vesentlig lavere strømkostnader.

Husk at det må legges vannstopper om rommet ikke har sluk.

 

Oppvaskmaskin

Oppvaskmaskin må være fast tilkoblet. Tilkoblingen må sjekkes av og til.

 

Hovedkran

Sørg for at alle voksne i huset vet hvor hovedkranen er og hvordan den stenges.

Hovedkranen må skrues opp og igjen et par ganger i året. Dette for å hindre at den setter seg fast. Den bør også stenges hvis man forlater boligen over en helg eller lengre periode, for å forhindre vannlekkasje.

 

Toalett

Vannklosett og avløp må ikke brukes til avfall som kan føre til kloakkstopp eller skade på kloakknettet. Ikke hell ut ildsfarlige eller etsende væsker.

 

Sluk i gulv / baderom og dusj

Hold sluket rent for fett og lo. Løft opp filteret og rens området nedenfor.

 

Borettslaget har disse retningslinjer for å begrense antall vannskader:

Bruk fagfolk

Oppussing av bad skal gjøres av fagfolk med “Våtroms sertifikat”. På hjemmesiden til Fagrådet for våtrom: www.ffv.no finnes det nyttig informasjon og liste over godkjente bedrifter.

Alle som pusser opp våtrom skal legge rør i rør system i boligene sine.

 

Utstyr som bruker vann

Sintef Byggforsk anbefaler følgende brukstider:

Varmtvannsbeholder 20 år

Vaskemaskin 10 år

Oppvaskmaskin 10 år

Kjøleskap med vanntilførsel 10 år

I rom uten sluk må det legges lekkasjesikring (vannstopper) ved bytte av slikt utstyr og ved oppussing.

Ved lekkasjer på utstyr som er eldre enn anbefalt brukstid, vil borettslaget ikke dekke egenandelen på kr. 10.000.

Vær oppmerksom på at forsikringen som utgangspunkt ikke påtar seg noe ansvar for skader som skyldes forsømt vedlikehold.

Ved lekkasje i røranlegget - Steng hovedkran

 

Rørlegger

Borettslaget har inngått avtale med firmaet Moderne VVS når det gjelder rørleggerarbeid. Har du behov for rørlegger på grunn av en lekkasje kan disse varsles på telefon 92 22 05 60 eller 92 42 52 48

 

Moderne VVS har lang erfaring og mye kunnskap om rørleggerarbeid i vårt borettslag. Ønsker du pris på ny varmtvannsbeholder kan de kontaktes på epost geir@modernevvs.no eller telefon 22 32 76 25

 

Forsikringsskader Forsikringsskader meldes til OBOS : forsikring@obos.no tel. 22868398