Parkering

 

Det er satt av 1,4 parkeringsplass pr boenhet. I perioder kan det være vanskelig med parkeringsplass da flere beboere har mer enn 1 bil. Det er derfor viktig at de som har garasjer benytter disse hele året. Det er ikke lov å hensette avskiltede biler, campingvogner og tilhengere på parkeringsplassene over tid og uten tillatelse. Det er heller ikke lov til å parkere firmabiler på borettslagets parkeringsplasser uten tillatelse fra styret.