Det er besluttet at det skal bygges 101 nye garasjer i borettslaget - oppstart antas i starten av 2020

Dreneringsarbeidet på D-husene er i full gang

Nye garasjer vil bli trolig bli påbegynt tidlig 2020

Nye garasjer vil bli trolig bli påbegynt tidlig 2020

1/2