Det er besluttet at det skal bygges 101 nye garasjer i borettslaget - oppstart antas i starten av 2020

Dreneringsarbeidet på D-husene er i full gang

Created with Wix.com

  • facebook