Garasjelaget er et sameie i Ellingsrudflaten borettslag og styret består av følgende

 

Anders Båst Godager – MB 300, leder
Roar Granheim - MB 183, kasserer
Helene Sundby – MB 209, styremedlem
Pia Morønningen Fossum – MB - 352, styremedlem
 
Ragnhild Ødegård – MB 408, varamedlem
Marga van der Wal – MB 167, varamedlem
 
e-post: eflatgl@gmail.com
Facebook: https://www.facebook.com/groups/ellingsrudflatengarasjelag/
Når du flytter fra borettslaget må det gis beskjed til Garasjelaget om garasjen følger huset eller om den er solgt til annen beboer i Ellingsrudflaten Borettslag.
Ingen beboer kan eie mer en 1 garasje.
Prisen pr garasje ved salg og kjøp er kr 40.000.-
Har du garasje og ikke bruker den f.eks hvis for bilen er for stor - kan du leie den ut til beboere som ikke har garasje og ønsker plass til sin bil.